Leerlingen pikken meer op van de rijlessen; grotere slagingskans  

CBR steunt de Rijopleiding in Stappen

 

Je bent 16,5 en je wilt vooral snel slagen voor je rijexamen. Je gaat naar een rijschool in de buurt en dan begint het. Hoe ga je lessen? Kies je voor een compactopleiding, losse lessen en we zien wel, een pakket of voor de Rijopleiding in Stappen? In de ogen van Rijschool HRC Rijbewijs verdient deze laatste optie de voorkeur.

Ook het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) ondersteunt de Rijopleiding in Stappen (RIS). Deze nieuwe opleidingsmethode leidt bij het eerste rijexamen tot een gemiddeld slagingspercentage dat 10 tot 20 procentpunten hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Bovendien tonen RIS-leerlingen op het examen meer verkeersinzicht en rijden zij besluitvaardiger dan andere leerlingen.

Naast het CBR staan ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de rijschoolbonden ANWB, BOVAG, VVRI en FAM positief tegenover de Rijopleiding in Stappen. Het doel van de RIS is om beginnende automobilisten een betere bagage te geven om veilig aan het verkeer deel te nemen. Elke week komen er gemiddeld vier jongeren om in het verkeer. De nieuwe opleidingsmethode moet ertoe bijdragen dat dit hoge aantal afneemt.

 

Logische opbouw

De Rijopleiding in Stappen kenmerkt zich door een logische opbouw van de leerstof in vier fasen.

In de eerste fase leren de deelnemers de auto helemaal beheersen. Als de basisvaardigheden zoals sturen en schakelen helemaal automatisch verlopen, oefenen zij in de tweede fase met eenvoudige verkeerssituaties. In de derde fase komen daar de complexe verkeerssituaties bij.
In de vierde en laatste fase leren de leerlingen zelfstandig een route te plannen en te rijden. Op een slipbaan trainen zij het rijden onder moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij glad en nat wegdek. Bovendien leren zij hoe zij tijdens het rijden het milieu én hun portemonnee sparen.

De eerste drie fasen worden afgesloten met een toets. Daarin worden de vorderingen van de leerlingen bekeken, waarbij zij adviezen krijgen voor het vervolgtraject. De eerste toets leggen de leerlingen af bij een opleider. De tweede en derde toets worden afgenomen door een examinator, die ook het rijexamen beoordeelt. Als de bijzondere verrichtingen tijdens de derde toets goed verlopen, krijgt de leerling hiervoor vrijstelling op het examen.

Per fase stemt de rij-instructeur het aantal lessen af op de capaciteiten van zijn leerlingen. Die hebben een goed inzicht in de gemaakte vorderingen per les door middel van een speciale opleidingskaart. Dankzij die kaart kunnen ook ouders precies zien hoe ver hun kinderen zijn gevorderd met hun rijopleiding en waaraan ze nog moeten werken voor hun examen.

Gebruiksaanwijzingen

Naast de gestructureerde opbouw kent de Rijopleiding in Stappen gebruiksaanwijzingen voor alle verkeersonderdelen, de zogeheten scripts. Zo staat precies beschreven wat je moet doen bij kruispunten en hoe je moet invoegen.

Voor iedere les bereidt de leerling een aantal scripts voor, waardoor leerlingen sneller door de rijlessen gaan. Ook blijft de lesstof beter hangen. Verder is uit onderzoek gebleken dat de scripts de beginnende automobilisten overzicht en houvast bieden die hen zelfs uit kritieke situaties redden.

De Rijopleiding in Stappen wordt aangeboden door HRC Rijbewijs. Zij kunnen meer informatie verstrekken op 0624110816 of info@hrcrijbewijs.nl

U kunt ook kijken op de website van het CBR